מסימני ליל ראש השנה - כרתי

השאלה:

האם אפשר להשתמש בכרתי (פורו-לוף) רגיל או חייבים מוצר ללא תולעים- חסלט וכ"ו, האם יש נגיעות, ואיך רצוי לטפל בו?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

חייבים רק מגידול מיוחד ללא חרקים וכן שהוא גם נקי משאריות חומרי הדברה. משטח פתוח מאד קשה לבדוק ויש בכך טרחה רבה, עדיף לא לאכול ולא להכשל חלילה באיסור תולעים.

כתיבה וחתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp