נבטים בפסח

שאלה

שלום רב שתי שאלות בענייני פסח: 1. האם לאשכנזים מותר להנביט קטניות ולאוכלם, שהרי לכאורה הם הופכים בזה לירקות ויוצאים מגדר קטנית, ואולי חל עליהם דין שמן קטניות? והאם יהיה הבדל אם האכילה היא צורך קרוב לרפואי- דיאטה מסויימת לחולה סוכרת 2. האם מותר לאכול ירקות קפואים - שעועית אפונה וכדומה.

שאלה לגבי נבטים במהלך השנה: 1.האם מותר להרטיב הנבטים בשבת כאשר הם בתהליך ההנבטה? 2. האם יש שלב בו הברכה עליהם היא שהכל?

תשובה

1. מותר לאכול אם אוכלים את הירק. אם אוכלים את הזרע נראה שכיון שהוא נבט הוא אינו בכלל גזרת קטניות. לחולי סוכרת מותר לאכול קטניות אם זה מבריא אותם.

2. אם הם מוקפאים בשלב הירק מותר אם הם כבר זרעים שבושלו והוקפאו אסור.

נבטים בשבת:

1. אסור להשקות/להרטיב בשבת.

2. בפשטות כיון שדרך צימוחם הרגיל באדמה מברכים עליהם אדמה אא"כ זה זרעים שאינם נאכלים לכלל הציבור.

 

 

הרב יעקב אפשטיין | י"א ניסן תשע"ו 16:32