סימני ר"ה

שאלה

שלום כבוד הרב
א. האם יש לאכול את הסימנים לפני ברכת המוציא או לאחריה?
ב. האם הרב יוכל לפרט מה סדר הסימנים?

תודה ושנה טובה!

תשובה

א. יש נוהגים כך ויש נוהגים כך. עדיף לבצוע על הלחם ולאחר מכן לברך בורא פרי העץ על תמר או רימון,לאכולת את התפוח בדבש ואת הראש ובתוך הסעודה את יתר הדברים על מיני הירקות אין לברך בורא פרי האדמה.
ב. קובץ של מכון התורה והארץ העוסק בסימנים זיהויים וסדרם מופיעבאתר המכון עיין שם..

הרב יעקב אריאל |