סליחות קודם חצות

שאלה

האם יש אפשרות לומר סליחות במוצ"ש הראשון קודם חצות?

תשובה

ראוי שלא להקדים, אך בשעת דחק התירו האחרונים להקדים
לאשמורת הראשונה דהיינו 10.45 בערך

 

 

 

הרב יעקב אריאל |