ערב שבועות שחל בשבת

שאלה

1) האם השנה שערב שבועות חל בשבת האם באותה שבת מותר לאכול סעודה שלישית כרגיל בזמנה אחרי שמתפללים מנחה קטנה לפני ערבית של יום טוב והאם מותר לאכול בסעודה הזאת לחם ולהמשיך לאכול את הסעודה עד אחרי השקיעה ולהתפלל ערבית של יום טוב שעה אחרי צאת שבת כמו כל שבת רגילה?

2)האם בתשובה לשאלה 1 יש הבדל בין אשכנזים לספרדים ובין אשכנזים לאשכנזים חסידיים?

אשמח לקבל מכבוד הרב תשובות

תשובה

1) יש בעיה שבברכת המזון כשמסיים בתוך החג - ישנה מחלוקת גדולה האם מוסיף רצה או יעלה ויבוא וכמובן כבוד החג לכן עדיף לסיים לפני שקיעה ולברך ברכת המזון, להתפלל ערבית אחר צאת הכוכבים משום 'תמימות' ואח"כ לקדש ולאכול סעודת חג. עי' בספרי באהלה ש"ת ח"ה סי' מו.
2) לא ידוע לי על הבדל.

הרב יעקב אריאל |