עלייה לחתן בר מצווה בתענית אסתר

השאלה:

שלום רב, בני רביד יהיה בר-מצווה ב"ה בי"ב באדר תשפ"א. יום רביעי. אנחנו מרוקאים. העלייה לתורה הקרובה היא ביום חמישי,י"ג באדר, תענית אסתר. הבנתי שחל עליו תחנון ללא כריעה לפי מנהג יוצאי ספרד אך השאלה מה עושים בנושא הברכות? הרי נהוג להביא מזונות וכו' לכבד את האורחים. האם לא עושים כלום לכבוד בר המצווה או שיש עניין לדחות את הנחת התפילין ליום אחר? גם אם אנו רוצים לעשות אירוע בכותל ולהביא אנשים ומשפחה מכל רחבי הארץ, לא נגיש להם סעודה ביום צום...מה לעשות? ואיך זה משפיע ,אם בכלל, על שבת החתן? תודה רבה, דודי

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | כ"ח כסלו תשפ"א 22:24

ב"ה אור לכ"ט בכסלו ה' תשפ"א - נר חמישי של חנוכה 


לכבוד דוד מסטיי


שלום וברכה וכל טוב


ראשית, ברכותינו שתזכו להכניס את בנכם לעול המצוות ברוב עם בבריאות הגוף, ולשמוח עימו ביום הגיעו למצוות, שיזכה לעלות מעלה מעלה בעבודת ה' בשמחה בטוב לבב יחד עם כל ישראל.


א. לעצם השאלה, אף שקיים דיון על אמירת תחנון ביום בר המצווה, הדיון הוא רק לגבי אותו יום בו הוא נעשה בר מצווה, ויש שאמרו גם ביום הנחת התפילין אם הוא מניח חודש לפני בר המצווה.

אך מלאו לו י"ג שנה באמצע השבוע, והוא עולה לתורה ביום חמישי, אפילו שזה רק יום אחד לאחר שהוא הגיע לי"ג, אין שום קולא לגבי אמירת תחנון, והן הוא והן הציבור צריכים לומר תחנון וסליחות של תענית אסתר כרגיל, אפילו שזה יום שהוא עולה בו לתורה פעם ראשונה.

ב. בוודאי שאין שום היתר להגיש אוכל לאנשים ביום הצום, ולכן לא מזמינים אנשים מכל הארץ לעלייה לתורה שנערכת ביום צום. והוא יוכל לצום ולקרוא בתורה יחד עם עוד בני המשפחה שגרים קרוב, ושלא קשה להם להגיע לעלייה לתורה ביום הצום.

ד. לשאלתך אם יש לכך השלכה לגבי השבת חתן? התשובה שאין למגבלות הנ"ל שום השלכה לגבי שבת חתן. אדרבה, אנו מאחלים לכם שהקב"ה ישלח רפואה שלמה ובריאות לכל ישראל, ותוכלו לשמוח עימו ברוב עם בשבת חתן בר מצוה ברוב עם בלי מגבלות, והוא יעלה לתורה ביום ט"ו באדר שנחשב כיום שמחה אפילו לאנשים שאינם גרים בירושלים, ובכל הארץ לא יאמרו באותה שבת "צדקתך צדק".

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב