שרפרף בתשעה באב

שאלה

האם מותר להביא שרפרף לבית הכנסת בתשעה באב?

תשובה

הישיבה על הארץ ממש אינה הלכה אלא מנהג (עין מג"א). המהרי"ל
הקפיד על כך. אולם רוב העולם נוהג לשבת על שרפרף נמוך מג'
טפחים. ורק יחידים נוהגים כמהרי"ל. לכן מותר להביא שרפרף קטן
לבית הכנסת כדי לשבת עליו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |