בכור בעדר

השאלה: שלום רב. נולד גדי ראשון לבטן פטר רחם. לא ידעתי שצריך למכור את אימו לגוי לפני ההמלטה.. מה הדינים לגביו? האם הוא יכול להישאר בעדר להרבעת הנקבות? האם אפשר למוסרו לפינות חי? תודה רבה

התשובה

הרב דוד אייגנר | ג' אדר תשפ"א 9:53

ב"ה

שלום וברכה

הגדי הוא קודש ואסור למכור אותו או לעשות בו מלאכה, ואף אסור להשתמש בו במיוחד כדי להרביע את הנקבות, אך אין צורך להוציא אותו במיוחד מהעדר כדי שלא ירביע.

אסור אף לעשות בו מום, ולכן אין לסמן אותו במספר ממשלתי מכיוון שבכך עושים לו נקב באוזן.

לגבי מסירה לפינות חי, המקבלים צריכים מודעים להגבלות השונות על השימוש בו, ורק אם הם מוכנים לעמוד במגבלות אלו מותר למסור אותו, אך אסור לקבל על כך תשלום.

אסור לשחוט אותו. רק אם יש בו מום קבוע, ובאו שלושה אנשים שהם מכירים להבחין במספר מומים מצומצם (ג' בני הכנסת'), ניתן לתיתו לכהן על מנת שישחט אותו, אך כאמור אין לתת בו מום באופן יזום. 

בברכה

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp