גבינה מעז טריפה

השאלה: שלום כידוע חלב טרפה אסור באכילה- שתייה. א"כ הייתה לנו עז בישיבה שמתה מחמת מחלה והיריון ונראה שבוודאי הייתה טרפה, וחלבנו ימים ספורים לפני שמתה ואף באותו יום. האם יש בזה בעיה לשתות מהחלב?

התשובה

הרב דוד אייגנר | ח' אייר תשפ"ב 11:42

ב"ה

שלום וברכה

ככלל, לכל בעל חיים יש חזקת כשרות, והוא מוגדר ככשר וניתן לצרוך את מוצריו עד שיוכח בוודאות אחרת, ראה שו"ת משנה הלכות חלק טז סימן ז, שמתייחסים לכל בעל חיים ככשר, גם אם בשחיטה מתגלה שהוא היה טריפה.

ככלל, צאן הם בעלי חיים מאוד רגישים ולפעמים אפילו שינוי במזון יכול לגרום למותם הפתאומי, עודף נחושת למשל יכול לגרום למוות פתאומי, גוף זר במזון וכו'.

בשו"ע יו"ד פא ב נפסק שגם אם הבהמה נמצאה טריפה אפשר ליהנות מהחלב מכיוון שיתכן שהפגיעה היא פתאומית. אך אם היתה מכה או יש משהו סביר שבגינו יש לחשוש שמא ממנו היא מתה, אזי אין לצרוך את מה שנחלב שלושה ימים קודם המוות.

אינני יודע אם בדקתם עם וטרינר, אך אלו מחלות היו לה? פרצית למשל אינה ממיתה, גם הריון הוא לא סיבה למוות פתאומי. על כל פנים אם יש לכם ספק סביר שהיתה לה מחלה אקוטית אל תצרכו את מה שנחלב שלושה ימים לפני המוות, אם המחלה לא היתה אקוטית אפשר לאכול, מכיוון שכאמרו עזים מתות מסביות רבות, ולא בהכרח ממחלות מוקדמות.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ


אם אתם מעוניינים לבדוק פרטים נוספים אתם יכולים ליצור איתי קשר בטלפון הנייד: 052-6071159

toraland whatsapp