דיג להנאה

שאלה

שלום הרב,
אנו רוצים לצאת לדיג בבין הזמנים וכפי שנוהגים כל עמ"י, אחותי טוענת שאין זה מוסרי לדוג דגים לשם הנאה בלבד - על מנת להחזירם אח"כ למים. נשמח לשמוע את דעתו של הרב בנושא.
תודה רבה!

תשובה

דייג שלא לשם אכילה אלא לשם הדיג בלבד ואח"כ להשיבו למים, אם הוא נעשה ללא גרימת נזק או פצע לדגים הוא מותר והוא שעשוע בעלמא, אולם בדרך כלל כל דיג פוצע את בעל החיים וכשהפציעה אינה לצורך היא אסורה.
אע"פ שי"א שאין בדגים וחגבים משום צער בעלי חיים (עי' שו"ת שיח יצחק סי' שפז, ושו"ת משנה הלכות חי"ב סי' תל), בכ"ז מן הראוי להימנע ממנו. מסופר על הראי"ה קוק שהזדעזע כשראה את הרב אריה לוין תולש עלה ללא צורך ועי' תומר דבורה (פ"ג) לרמ"ק: "ועל דרך זה לא יבזה שום נמצא מן הנמצאים, שכולם בחכמה, ולא יעקור הצומח אלא לצורך, ולא ימית הבעל חי אלא לצורך, ויברור להם מיתה יפה בסכין בדוקה, לרחם כל מה שאפשר".

הרב יעקב אריאל |