טיפול בכלב חולה

השאלה: לכבוד הרב המשיב שליט"א, שלום וברכה. האם מותר להרוג כלב ביתי שיש לו מחלה, כדי למעט בצערו? תודה רבה

התשובה

הרב דוד אייגנר | י"ד אב תשפ"ב 11:08

ב"ה

שלום וברכה

ככלל, בבעלי חיים אין איסור להמית אותם, שהרי מותר לשחוט, מותר להרוג בעלי חיים שמזיקים, ואפילו בשבת במקרי הצורך.

וכן אין חובה לרפא בעל חיים בכל מחיר כדברי הגמרא "וחי בהם- אדם אתה מחוייב להחיותו שור אי אתה מחוייב להחיותו"

יחד עם זאת, חל על המתתם ללא צורך איסור בל תשחית כדברי הסמ"ג.

לכן, צריך לבחון האם המחלה שלו ניתנת לריפוי באופן סביר וללא עלויות גבוהות, אם התשובה היא כן אז יש לרפאו, אם התשובה היא שמדובר בעלויות גבוהות, או שהמחלה היא סופנית ואינה ניתנת לריפוי, מותר להמית אותו.

ההמתה צריכה להיות באופן שהכי פחות יגרם לו צער- ברור לו מיתה יפה, לכן בדרך כלל האופן המתאים ביותר הוא הרדמה.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp