עיקור זבובים

השאלה:

ב"ה שלום כבוד הרב ויקרא פרק כב כד וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת לֹא תַקְרִיבוּ לַה' וּבְאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ האם מותר לעקר זבובים זכרים בקרינה לתועלת החקלאות ? ואם זה היה בקטיעת אבר (בכלל בב"ח) ? תודה ממשה

התשובה

הרב דוד אייגנר | כ"ד ניסן תשע"ט 17:10

ב"ה

שלום וברכה

בענין עיקור הזבובים לתועלת.

מבירור קצר שערכתי עלה כי ההקרנה נעשית בשלב הגולם של הזבוב.

מפרסומי החברה שעוסקת בזה עלה גם כן שההקרנה שנעשית היא לא ישירה על אברי המין של הזבוב אלא מקרינים את הגולם באופן מסוים שהפגיעה העיקרית תהיה באברי המין, אך נפגעים גם אברים אחרים, שאמנם ניזוקים, אך לא באופן כזה שיגרום להם לחוסר חיות. 

בפשטות איסור הסירוס שייך בכל בעלי החיים שבעולם כפי שמשמע מפשט הפסוקים בספר ויקרא כב, כד, וכן מלשונו של השו"ע באבן העזר סימן ה סעיף יא: "אסור להפסיד אברי הזרע, בין באדם בין בבהמה חיה ועוף, אחד טמאים ואחד טהורים, בין בא"י בין בח"ל", ולכאורה גם זבובים נכללים תחת כותרת זו.

עם זאת, ראה באנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך ה ערך סריס שכתב שסירוס על ידי הקרנה נחשב כגרמא ואינו נחשב כסירוס ישיר.

כמו כן, בשלב הגולם (בחרקים בעלי "גלגול מלא") רובו של גוף הזחל מתפרק, הרקמות מעוכלות, ומתפתחות הרקמות החדשות המתאימות לחיי החרק הבוגר, כך שהפגיעה עצמה היא באחד משלבי ההתפחות של מערכת המין ולא במערכת מין של בע"ח בוגר.

לכן בנד"ד שההקרנה היא על כל הזבוב ונפגעות מספר מערכות שלו וכן סירוס בהקרנה נחשב כגרמא ניתן לעקר את הזבובים לצורך מניעת הפצת זבוב הפירות.

לכן אם לצורך הענין יקחו זבובים ובפעולה ניתוחית כל שהיא יפגעו באברי המין שלהם, פעולה זו תיאסר משום סירוס בע"ח.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ