הפסק בין העציץ לקרקע לעניין חישוב שנות ערלה

השאלה: שלום רב בע"ה נקנה עצים ממשתלה בפיקוח שלכם. ניתן לשתול את העצים כך שמניין הערלה יישמר אם אנחנו שותלים אותם בתוך רפסודות, בלי לחפור בור באדמה? (להעמיד כמה רפסודות ולחבר אותם ולמלא חלק באדמת שתילה ואח"כ לשים את העץ) זה יהיה נקוב מלמטה, אבל לא בטוח שהעץ או הגוש אדמה שאיתו הוא בא ייגע ממש בקרקע (בסרטון שלכם שמדריך איך לשתול את העץ כך שמניין שנות הערלה שלו יישמר, אומרים שם שצריך להניח את העץ ישירות על האדמה). גם אם שמים רפסודה מלמטה כך שזה נקוב רק אינו נוגע כלל באדמה, מניין שנות הערלה ממשיך להישמר? כמו כן, אם אחרי שקניתי את העץ והוצאתי אותו מהרכב, הנחתי אותו לכמה דקות על משטח שהוא לא אדמה (מדרכה וכיו"ב), האם נפסק בכך מניין שנות הערלה או שאפשר להמשיך ולא לספור מחדש? גם אפשר אם מניחים אותו ישר על האדמה, לשתול את זה גם אחרי 24 שעות כל עוד זה בינתיים מונח על האדמה? תודה רבה.

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ב אייר תשפ"א 10:16

שלום

1. אם העציץ לא נוגע בקרקע אך בין הנקב בתחתית העציץ ובין האדמה אין שום דבר חוצץ נחשב הדבר שהעציץ יומק מן הקרקע  וניתן להמשיך למנות שנות ערלה.

2. הנחה זמנית על גבי משטח מנתק (מדרכה) לא מפסיקה את חשבון שנות ערלה.

3. כאשר ממתינים בשתילה יש להניח בנתיים את העציץ על גבי הקרקע כדי שתמשיך היניקה מן הקרקע ואחר כך לשתול באדמה 


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

toraland whatsapp