חישוב ערלה

השאלה: עץ שנקנה בשנה השלישית ממשתלה בקדומים (משתלה ששומרת שמיטה/שבת) נשתל בגינה בחודש תמוז תשפ"א עם השק שנעשה בו קרע גדול למטה. מתי אפשר לאכול מפרותיו?

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | ל' חשון תשפ"ג 7:41

שלום וברכה

יש לברר האם העץ עמד במשתלה באופן  שהוא נחשב למחובר לקרקע מבחינת ערלה. אם אין וודאות, הפירות יהיו מותרים באכילה רק אלו שיחנטו לאחר טו בשבט תשפ"ד.

העובדה שהמשתלה שומרת שבת ושמיטה אינה קובעת דבר לגבי חישוב ערלה.

מוטי שומרון

toraland whatsapp