ספק ערלה

השאלה: קיבלתי שקית לימונים מחבר שאינו שומר תורה ומצוות. בררתי אצלו והוא גנן שקטף ברשות מעצים שהם בני 8 בערך. האם יש לחשוש שהלימונים הללו נקנו ממשתלה אחרי שהיו כבר גדולים, או שאני יכול להניח שאכן הם בני 8. (ואפריש מספק מעשר עני וכן מעשר שני) אשמח בבקשה לתשובה בהקדם, כדי שהלימונים לא יתקלקלו.... תודה רבה צבי

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ה' אדר תשפ"א 9:37

בס"ד


שלום וברכה


בד"כ לא קונים עצים גדולים כל כך, רוב השתילים הם נטעים בגיל 1-2 שנים, לאחר מכן זה עלויות מאד גבוהות וכן עץ בן  5 שנים הוא בעל שורשים גדולים ועלות העברה היא גבוהה, ולכן אנשים שותלים רק עצים בני שנה עד שנתיים. כמו כן אם הוא עץ מבוגר רוב הסיכויים שבמשתלה היה בקרקע, כך שאפילו אם העבירו אותו בגיל 5 שנים הוא היה בקרקע, וא"כ אין צורך למנות שנות ערלה. ועל כן זה לא מוגדר כספק ערלה שזה מצב שיש פרדס שיש בו ערלה ודאי אך אינו ידוע, כאן לא ידוע כלל שיש ערלה ולכן אין צורך לחוש לערלה. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ