ערלה במינים חדשים

השאלה: שלום יש אצלי במרפסת בקומה 5 את הצמחים הבאים, אסרולה, גויאבה תותית, קרמבולה, ריו גרנדה צ'רי, פיטנגו גיתית. לדעת מי ששתל אותם הצמחים היו בני שנה ( בוודאי לא שלוש ) רציתי לשאול מי מהצמחים חייב בערלה. הצמחים נשתלו בחשוון התשפא . מתי יהיה ניתן לאכול מפירותיהם? תודה רבה וכל טוב

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | כ"א חשון תשפ"א 12:41

שלום וברכה

המינים שכתבת חייבים בערלה.

לפי מה שכתבת הם נשתלו בחשוון תשפ"א, כלומר בחודש זה. ולכן הפירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט תשפ"ד יהיו נטע רבעי. כל הפירות שיחנטו לפני כן יהיו אסורים מדין ערלה.

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון