שמן שקדים לעסוי

השאלה:

בס"ד שלום, בד"כ לא זכור לי שראיתי כשרות על שמן שקדים. שאלתי היא האם יש לחשוש לבעיות של טבל, שביעית וערלה ואולי בעיות נוספות אחרות שאינני מודע אליהם בשימוש בשמן שקדים (דומני ששמן כזה מיוצר בארץ). אמנם למיטב ידיעתי הוא מיועד רק לשימוש חיצוני, אבל עדיין יש שאלה לגבי מי שסובר סיכה כשתייה וכן לגבי איסור הנאה כמו ערלה. תודה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ד סיון תש"פ 17:09

בס"ד


שלום וברכה


יש שמן שקדים עם כשרות. 

אפשר לבדוק ברכיבים של השמן שקדים, ואם הוא טהור ללא רכיבים יוצאי דופן אפשר לסמוך על כך ולהשתמש בו, אפילו ללא כשרות, בשמוש חצוני (עסוי ועור). 

הגמ' (פסחים כה ע"א) אומרת שאין לסוך את הגוף בשמן ערלה, ולא התירו אלא בשמן של בוסר או לצורך סכנה רפואית, אבל בשמן רגיל אסור, וא"כ לכאורה גם בנדון דידן יש לאסור לסוך להנאה (ברור שלצורך רפואי מותר). אלא שנראה שהדיון בגמ' הוא על שמן של ערלה, אבל מכיוון שאחוזי הערלה של השקדים בארץ נמוכים מאד, ובפנינו ספק ספיקא האם מהארץ והאם מחו"ל, ואפילו אם מהארץ שמא אלו עצים בוגרים שלאחר שנות ערלה. כמו כן הדיון הוא על שמן זיתים, אבל בנידון דידן השמן הוא של שקדים, ובכך השמן אינו אלא זיעה בעלמא, וא"כ בנידון זה לא מוגדר סיכה כשתיה.  על כן לדין סיכה אפשר להקל ולהשתמש בשמן שקדים שאין עליו כשרות, אבל בודאי שלהבא ראוי להשתדל לקנות רק שמן שקדים שיש עליו כשרות, ואם אין אפשר להשתמש ללא כשרות. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 


toraland whatsapp