עץ הנותן פירות רבים

השאלה: לכבוד רבני מכון התורה והארץ שלום וברכה.
יש לנו מספר עצי אגוז המלך שנותנים יבול רב.
האם בשנת השמיטה, אפשר לקטוף את כל הפירות מהעץ, למרות שאיננו משתמשים בפירות מיד, אלא שומרים את רובם לשימוש מאוחר יותר?
אם אי אפשר , כיצד עלינו לנהוג?
תודה רבה.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:13:45 AM
בס"ד


שלום וברכת ד´


הפירות הם הפקר לכל, ולכן אינכם יכולים לשמרם לתקופות מאוחרות יותר, אלא כל יהודי יכול לבוא וליטול מזון ג´ סעודות. אמנם אם יפול על הרצפה ויגיע מצב שהפירות יכולים להפסד על הרצפה, אפשר להרים ולבקש תשלום על עבודה זו, אבל הפירות הם הפקר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון
toraland whatsapp