טיול בשנת אבלות

השאלה: אני נמצא בשנת אבל על אבא שלי , בבין הזמנים אני רוצה לנסוע לחו''ל לטיול עם אשתי להחליף כוחות, זהו דבר שאנחנו עושים מידי פעם בבין הזמנים, האם אפשר לצאת גם כעת שאני באבל על אבי ??? באופן קבוע אני לוקח את הבנים שלי לטיול לפני פסח לצפון האם זה מותר למרות שאני באבל ???

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | א' אדר תשע"ז 21:21

בס"ד


שלום וברכת ד'


השו"ע סי' שפ סעי' כה כתב שאסור לילך בשיירא גדולה ושמחים הרבה בדרך, מכאן שאם אדם נוסע רק עם בני משפחתו המצומצמת ביותר, ללא שמחה (או שהוא לא ישתתף בשמחה) אפשר. אינני דן על נסיעה לחו"ל, אבל ברור שנסיעה לצפון הארץ שיש בכך גם מצווה של ראיית ארץ ישראל ופירותיה הנאים (תורה לשמה סי' תל) אפשר ללכת בלא פעולות שמחה. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ