עלייה להר הבית

השאלה:

שלום כבוד הרב וחנוכה שמח!
האם מותר מבחינת ההלכה לעלות להר הבית (כמובן לאחר טבילה
וכו') ואם כן במה עליי להיזהר וללמוד לפני העלייה

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אפשר לעלות לבניין המחכמה הצופה על הר הבית ובמידה מסוימת
נמצא בתוך תחומי ההר. לשם כך צריך טבילה עפ" כל דקדוקי
חציצה וכניסה במנעל גומי או פלסטיק. עיין בתשובתי בספרי באהלה
ש"ת ח"ד סי' כג.