הפרשת חלה במקרה שמחלקים את החלות

השאלה:

התחדש לי מאוד לראות, שעיסה שמתכוונים לחלק אותה לכמה חלקים שאין בכל אחד שיעור חלה - חייבת בחלה רק אם החלקים מיועדים לאותו אדם. אצלנו בדר"כ כשאופים חלות מחלקים אותן (לבני המשפחה, שכנים וכו’). אז אם הבנתי נכון עליהן לא מפרישים חלה בברכה?

תודה רבה על ההבהרה.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

נכונה ההבנה. אלא א"כ אופים את החלה קודם ואח"כ מחלקים אזי חייבים להפריש.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp