הפרשת חלה (המשך...)2

השאלה:

הרב כתב שאם התרומה טמאה אז היא חייבת בשריפה, אבל זה לכאורה מה שאנחנו עושים, מרטיבים את הידיים ומכשירים את הפרי לקבל טומאה ומטמאים אותו לפני ההפרשה כדי לפתור את בעיית כילוי היבול, (שהרי אסור לאבד תרומה טהורה). אז מה ההבדל בין זה להפרשת חלה ?
ב. האם ניתן לשרפה בתנור של ימינו או רק על הגז מותר ?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

 

א. אי"צ להכשיר לקבלת טומאה ע"מ שהפרי יטמא אלא בירושלים שבין החומות (ובגלל המעשר שני). מחוץ לירושלים אין מכלים את התרומות אלא מניחים אותן שיתכלו מאליהן. וע"כ עוטפים אותם לפני שמכניסים למיכל אשפה כדי שלא יתבזו קודם שנפסלו מאכילה.
ב. מותר לשרוף בתנור אבל צריך שהחלה תישרף לגמרי ולא תיגע בדפנות התנור וע"כ צריך לעוטפה בניר מתכת קודם שריפתה בתנור.