הפרשת חלה מקמח מלא

השאלה:

לרה"ג יעקב אריאל שליט"א


שלום וברכה
לגבי הפרשת חלה מקמח מלא

א. מקובל ששיעור ההפרשה בברכה הוא 1.66 ק"ג לערך. אולם החיוב הינו על פי נפח. בקמח מלא, מסתבר שהמידות שונות כיון שהיחס בין המשקל לנפח שונה כיצד הרב מורה לנהוג למעשה?


ב. התקן הישראלי מאפשר לשווק קמח תחת השם "קמח מלא" למרות שלא מדובר בטחינה של חיטה עם כל מרכיביה הגרעין והקליפות אלא גם אם טחנו קמח לבדו וסובין לבדם ואח"כ עירבו אותם ועל פי המשנה בחלה סובין שהוצאו והוחזרו אינם מצטרפים לשיעור, ולפי זה השיעור להפרשת חלה אינו ידוע - האם יש הנחיה מהרב לענין זה

למען הגילוי הנאות, שלחתי שאלה דומה גם לרה"ג אליקים לבנון שליט"א

בתודה מראש

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א. נראה לי שאף בקמח מלא יש לנהוג כן.ההבדל אינו גדול כל כך מה גם שי"א שחיוב חלה הוא כבר 1,300 גרם.
ב. אם ברור לך שערבו לאחר הטחינה תנסה לשער את יחס הסובין לקמח ולהגיע לקמח שיש בו שיעור חיוב.

toraland whatsapp