חיוב הפרשת חלה בקוסקוס

השאלה:

מה דין קוסקוס לעניין הפרשת חלה?
אם אפשר לקבל גם הסבר ומקורות.

בתודה מראש.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

קוסקוס הוא מבושל (אידוי זה ג"כ בישול) וא"כ אין בו חיוב חלה, שהיא רק באפיה.

כתיבה וחתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp