צירוף עיסות דומות כשהאישה מקפידה שלא יתערבו

השאלה: שלום רב. אשה הכינה בצק לפיצה ובצק לחלות. הבצקים די דומים בטעמם אבל האשה מקפידה שלא יתערבבו. האם מצטרפים לשיעור חלה? ומה ההבדל בין זה לבין בצק חיטה ובצק כוסמין המצטרפים ע''י נשיכה, אע''פ שמקפידים לא לערבב?

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | ח' אדר תשפ"א 22:24

ב"ה

לכבוד 

יעקב לוי הי"ו

שבוע טוב וחודש טוב ומבורך

שתי עיסות אינן מצטרפות לחלה כאשר האשה מקפידה שלא לצרף אותם, בין אם מדובר על עיסות ששתיהן עשויות מקמח חיטה ובין אם אחת מהן עשויה מקמח חיטה והאחת מקמח כוסמין הנחשבים לאותו מין.

לכן במקרה הנידון בשאלתך, הבצק של החלה לא יצטרף עם הבצק של הפיצה, אפילו שמדובר בסוג בצק תואם לחלוטין, כיוון שהאשה מקפידה שהם לא יתערבו.

הדין של נשיכה הוא אופן הצירוף שמועיל כאשר אין הקפדה על עירוב העיסות ומדובר שהם עיסות דומות, שאז בין בצק של חיטה וחיטה או בצק של כוסמין ובצק של חיטה, אופן הצירוף שנחשב שהם מחוברים זה או נשיכה או צירוף סל או על ידי כיסוי מפה, כפי שמבואר באריכות בספר הלכות הארץ בהל' חלה, אך כאמור התנאי הבסיסי שהבעלים אינם מקפידים על התערובת.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב


toraland whatsapp