שכחו לברך על הפרשת חלה

השאלה:

שלום לרב
אם קרה שהפרישו חלה ואכלו את הלחם ולא בירכו, יש תקנה לברך על מה שהפרישו בלי ברכה?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שלום וברכת ד'

הברכה איננה מעכבת, ועל כן אין אפשרות לחזור ולברך.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp