שכחנו להפריש חלה עד לאחר הסעודה

השאלה:

שכחנו להפריש חלה ונזכרנו אחרי ברכת המזון של סעודת ליל שבת והתעוררו לנו כמה שאלות.
האם קיימנו סעודת שבת באכילת איסור בשוגג, במיוחד לדעת השו"ע בסי’ קצ"ו שאסור לברך על אכילת איסור אף בשוגג ובדרבנן?
ואם לא קיימנו, האם זה נחשב כקידוש במקום סעודה?
וכן במוצ"ש כאשר מפרישים ונשאר חלות פחות מכשיעור של חיוב חלה, האם מפרישים בברכה או בלא ברכה?

תודה רבה ושבוע טוב ונשמח אם הרב יביא ג"כ מקורות לדבריו

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שלום וברכת ד'

להלכה קיימתם סעודת שבת, וממילא גם קידוש במקום סעודה, לעניין הברכה עצמה עיין במאמר המצו"ב.
במוצאי שבת כשתפרישו חלה יש להפריש לפי הכמות הנמצאת בפניכם, וכמו כן יש לצרף את החלות בטבלה או מפית.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp