תנאי בהפרשת חלה-2

השאלה:

אם הבנתי נכון את הרב, מפריש בין ברכת המוציא לאכילה ואומרים הרי זו חלה ולא נחשב הפסק [שהרי א"א להפריש לפני הברכה בגלל בעיית לחם משנה].

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אם קביעת המקום ונוסח ההפרשה נעשו לפני שבת על תנאי אפשר לחתוך את המקום שנקבע מראש אחרי ברכת המוציא לפני אכילת הפת. לברך המוציא לחם ואז להפריש ללא דיבור בין ברכה לבציעה.

toraland whatsapp