תנאי מער"ש בהפרשת חלה

השאלה:

שלום!

כאשר עושים תנאי מער"ש ויו"ט (שש"כ) מתי מפרישים ואומרים הרי זו חלה לאחר הברכה לפני האכילה, או לאחר הטעימה הראשונה?

תודה רבה!

התשובה

הרב יעקב אריאל |

לפני שאוכל צריך לומר את הנוסח ולהפריש על סמך תנאו מערב שבת.
ורק בחו"ל יכול להפריש ממה ששייר.

 

toraland whatsapp