הפריית דקלי נוי

השאלה:

האם מותר להפרות שני זנים של דקלי נוי שאחד מהם פריו נאכל (בחו"ל) או שזה כלאים?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

בתמר יש עץ זכרי ועץ נקבי. והאבקה מהעצים הזכריים מפרה את פרחי הדקלים הנקביים. לגבי הפריה ישנה מחלוקת הפוסקים האם דינה כהרכבה או שאין דינה כהרכבה. כמו"כ ספק אם שני זני הדקלים נחשבים לשני מינים שונים או מאותו מין, כמו"כ יש מחלוקת האם מותר להרכיב עץ סרק ועץ פרי מאותו מין או שבגלל שזה סרק וזה פרי הם נחשבים לשני מינים. כמו"כ אנו מקילים לגבי נכרים בהגדרת המין ואצלם הגדרת המין היא לפי מראה עיניים. לכן נראה להקל בהכלאה ע"י גוי ולו זה ודאי מותר. וממילא מותר לקיים את האילן המורכב.