הרכבה של עצי פרי

השאלה:

לימון שמורכב על חושחש האם מותר לשתול אותו, היכן אני יכול למצוא פירוט של הרכבות מותרות, ואיזה משתלות של עצי פרי עובדות לפי ההלכה?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

מכיוון שזה הוא ספק מינו אפשר לשתול על ידי נכרי, לעניין רשימת כנות הנני מצרף מאמר שהתפרסם באמונת עתיך http://www.toraland.org.il/01112.htm ובו יש פרוט בשאלה ששאלת. אין לנו רשימה של משתלות שנוהגות כדין בדיני כלאים.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי