עץ אתרוג

השאלה:

שלום רב לרב!
אחרי דרשת שלומו הטוב. התעורר בלבי ענייני הלכתי, והיתי מועניין עם הרב יכול לפרוט לי את העניין וכן להביא לי מעט מקורות שהעין בעצמי.
העניין הוא שלפני כ10 שנים בעוד היותי ילד, נטלתי את הגרעיניים של האתרוג עליו בירכתי באותה שנה{צריך להגיד שאתרוג נקנה בחנות רגילה שחזקה שמוכת לישוב גדול והם מביאים ממקום רגיל ולכן אין חשש שזה מורכב} וב"ה עכשיו יש על עז ב"ה כמה פירות שאולי יבשילו עד חג הסוכות הבעל"ט. {אולי יש לכם עצות כיצד מזרזים את הגידול תודה}. שאליתי היא שבמרחק של כ5-6 מטר מאתרוג ישנו עץ לימון ענק הכגדל שם כ30 שנה, שאלתי היא האם אין חשש ששל מורכב בפירות האתרוג מחשש שמא נתערבבו זרעים של הלימון באתרוג.
תודה וכל טוב.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שלום וברכת ד'

איסור כלאים הוא במעשה אדם "בהמתך לא תרביע כלאים" אבל דבר שנעשה מאליו איננו אסור, ואפילו כלאי זרעים והרכבה אסור לעשות ולהרכיב, אבל מה שגדל מההרכבה לא נאסר. על כן דיני כלאים לא שייכים כלל. הדיון שאתה מעלה הוא לגבי אתרוג שבו מלבד דין כלאים יש דין שיהיה אתרוג אמיתי, דהיינו אפילו אתרוג שאינו מורכב אסור להרכיב באתרוג מורכב למרות שאין בכך איסור כלאים אבל יש דין שצריך שיהיה אתרוג מלא וזה לא אתרוג מלא. ועל כן שאלתך היא שמא גם בהכלאה של אבקנים מהלימון לאתרוג יוצר אתרוג שהוא מורכב הלכתית ואיננו ראוי לברכה בחג סוכות. אבל מחקרים שנעשו על ידי פרופ' גולדשמיט (רחובות) הוכיחו שאין כל השפעה לאבקנים אלא אתרוג נשאר אתרוג ואין השפעה ללימון או הדרים הגדלים בסביבתו. מאמריו של פרופ' גולדשמיט פורסמו בהליכות שדה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ