גיזום ענפים עם פרי

השאלה:

שלום רב, שמעתי משהו על כך שלפי ההלכה אין לגזום עץ כאשר יש עליו פירות. האם זה נכון, ובכל מקרה, אילו דינים יש לגבי גיזום של עצים, במיוחד עצי פרי. בתודה ובברכה, טל.

התשובה

אגרונום יהודה הלר | י"א אלול תש"פ 17:23

שלום וברכה,

באופן רגיל אין בעיה בגיזום ענפים עם פרי, לעיתים מבחינה חקלאית הדבר אינו רצוי.

במצב בו העץ נמצא בשנה הרביעית (נטע רבעי) או בשמיטה ישנה בעיה בגיזום ובהשחתת ענפים עם פירות שחנטו, הואיל והפירות קדושים ואסורים בהשחתה.


בברכה,


יהודה הלר

toraland whatsapp