גיזום עץ שמלכלך

השאלה:

שלום בנוגע לעקירת עצים שלא למאכל - בגינתי ישנם כ 5 עצים גדולים וגבוהים מאוד שעליהם מלכלכים את החצר כיצד ניתן למכור אותם לגוי? כיצד תודה

התשובה

הרב דוד אייגנר | ז' חשון תש"פ 9:36

ב"ה

שלום וברכה

לא מובן משאלתך באלו עצים מדובר, בעצי סרק שאינם מניבים פירות כלל, או שמא בעצי מאכל, אלא שאת לא מעוניינת בפירות.

על כל פנים, אם מדובר בעצי סרק אז ניתן לקצצם גם על ידי יהודי. אם מדובר בעצי מאכל אזי לכלוך החצר בלבד אינה סיבה מספקת שבגינה ניתן לקצוץ עצי פרי ולכן אין לעשות כן גם על ידי גוי. ניתן עם זאת במידת הצורך לעשות גיזום משמעותי ובכך להפחית את כמות העלים בכל שנה ומתוך כך גם את הלכלוך הנגרם.

בברכה

דוד

toraland whatsapp