דילול פריחה בעצי פרי

השאלה: האם מותר לתלוש פרחים של עץ זית אשר פירותיו מהווים מטרד. כלומר הפירות לא נקטפים ולכן נופלים על המדרכה ומלכלכים אותה. יש לציין ש המדרכה מהווה מעבר מרכזי להולכי רגל שאין דרך אחרת עבורם או שהיא מהווה אירוך משמעותי ולכן לא ילכו בה. תודה

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד ניסן תשע"ט 15:03

יש איסור עקירת עצים אך אין איסור לדלל הפרחים שהעץ ממשיך את חיותו.

רק בשנת השמיטה יש דיון מתי מותר ומתי אסור לדלל פריחה ופירות בתחילת גידולם מדין הפסד פירות שביעית 

toraland whatsapp