האם מותר גיזום הענפים עד הגזע?

השאלה: מועדים לשמחה, אני גר בבית עם בריכה. בסמוך לה 2 עצי פרי שנמנעתי בהקמתה של הבריכה מלעקור אותם מסיבות הלכתיות למרות ההמלצות הגורפות של בעלי מקצוע לעקור אותם. נכון לעכשיו ובמיוחד בתקופה הפריחה הם יוצרים נזק עצום המצטבר לכדי עד נזק בלתי הפיך לבריכה ולמערכת השאיבה והסינון שלה. מיותר לציין שהנזק הכספי הוא גבוה. מעבר לעובדה שהיא מצריכה החלפה של כל מי הבריכה שהיא בפני עצמה עלות יקרה. א. האם מותר לגזום את כל ענפי העץ ולהשאיר הגזע בלבד ללא עקירתו? ב. האם ניתן לבצע זאת ללא דיחוי על ידי גנן גם בחוה"מ ?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג ניסן תשע"ו 11:23

מותר לגזום את כל ענפי העץ, והואיל ואין אתה עוקר משורשו אין לחשוש לעקירת עץ פרי.

toraland whatsapp