הרחבת גינה והרחבת דירה

השאלה:

שלום הרב, שאלה בנושא עקירת עצי פרי מעוניין לעקור 4 עצי פרי לצורך הרחבת הגינה כעת ואפשרות סגירת חדר בעתיד. סוגי העצים ומצבם: 1. עץ תאנה - כבן 13 שנה, בשנים האחרונות מוציא פירות שלא באים לכלל בשלות. הפירות נושרים כבוסר לא אכיל. 2. עץ גפן - כבן 8 שנים, בתחילת דרכו הוציא כמה אשכולות ענבים בודדים. כמה מספר שנים ששום אשכול לא מגיע לכלל בשלות לאכילה. כנראה שאזור המגורים (קריות) לא מתאים. 3. עץ תפוח - כבן 13 שנה, לא התפתח כלל, על אף גילו הגזע שלו נשאר דק. גם נופו וענפיו לא מתפתחים. יש לציין שהעץ מלבלב כל שנה ומוציא כעשר תפוחים קטנטנים בגודל משמש או טיפה גדול ממשמש. 4. עץ אפרסמון - ניטע בגינתי לפני שנה, עליו התחילו לגדול כעת לאחר החורף. מעוניין לעוקרו ולהעבירו למקום אחר בגינתי. השאלה אלו מהעצים הנ"ל מותר לעקור, ואם אסור, האם ניתן להתיר ע"י אמירה לגוי? כמו כן מה דינו של עץ האפרסון הנ"ל האם מותר לעוקרו ולהעבירו למקום אחר בגינתי, האם מותר ע"י גוי כנ"ל? תודה רבה, משה

התשובה

הרב דוד אייגנר | כ"א אדר תש"פ 11:19

ב"ה

שלום וברכה

לא מובן מהשאלה מה הצורך כרגע בעקירה, האם מדובר בהרחבה עכשיו של הגינה, והרחבת הדירה בעתיד? או שהרחבת הדירה נעשית כעת?

העיקרון הוא שאין לעקור עצים לשם הרחבת הגינה, אך מותר לעקור עצים לשם הרחבת הדירה.

לכן, אם מדובר בהרחבת הגינה כעת בלבד ותוספת החדר תיעשה רק בהמשך, אזי שאין היתר לעקור את העצים גם אם הם אינם מניבים כראוי, ויש בעקירתם משום בל תשחית. אך אם הרחבת החדר נעשית בקרוב ויש בכך משום עובר לעשייתן, אזי ניתן לעקור את העצים, ויש לעשות עקירה זו על ידי גוי.

העדיפות היא תמיד לבצע העברת עצים לפני שעוקרים אותם, ויתכן שזו הזדמנות להעביר את העצים שאינם מניבים כראוי לאזורים אחרים בגינה שאולי שם הם יקבלו תנאים טובים יותר למחייתם.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

toraland whatsapp