השמדת עץ פיקוס ע"י רעל

השאלה:

בס"ד.
שלום .
האם ניתן להשמיד עצי פיקוס שמפריעים ומרימים בלטות בגינה ?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שלום וברכת ד'
עץ פיקוס הוא עץ סרק (לא למאכל), ולכן אפשר לעקרו אם הוא מזיק.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה הארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp