כריתת עצי פרי ישנים

השאלה:

בגינתי ישנם עצי פרי שאינם עושים פירות יפים אלא יבשים ולא ראויים כ"כ למאכל. בנוסף, הם מאד מלכלכים וגם תופסים מקום בו אני רוצה לעשות שימוש אחר. האם מותר לכורתם? באלו תנאים הדבר אפשרי?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

אם אין הפירות ראויים לאכילה, אפשר לקצוץ. אם הפירות ראויים לאכילה (אפילו אם הם רק טובים מעט) אבל יש כמות ראויה, אזי אין לקצוץ.

אפשר לעשות העברה למקום אחר בגינה שלך או של מישהו אחר, אולם אז ההוצאה צריכה להעשות בצורה מקצועית שלא יתחילו למנות שנות ערלה חדשות. (להתייעץ עם גנן מקצועי ואגרונום דתי), כדאי למכור את העץ לגוי קודם להעברה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp