סדרי עדיפויות בעקירת מטע שלא מניב

השאלה:

יש לי מטע זתים מעל 35 שנים ובשנים האחרנות לא מניב פרי : 1. האם אפשר לעקןר ? 2 . האם אפשר להרכב על העץ זן אחר של פרי ? 3 . האם אפשר לזרוע גידו אחר בן השרות { נושא כלאים } ?

התשובה

הרב דוד אייגנר | י"ד סיון תשע"ט 13:32

ב"ה

שלום וברכה

ראשית יש לבחון מדוע מטע הזיתים לא מניב, אם זו מחלה, וירוס או מזיקים, יש לכתחילה לטפל בהם, ורק אז לפנות לאופציות האחרות.

1. במקרה ובו לא ניתן לטפל, והמטע אכן לא מניב, או שהטיפול יקר יתר על המידה, ואתה מעוניין להשתמש בשטח זה לצורך גידול אחר, הדבר הוא אפשרי אך יש לעשות את העקירה על ידי גוי, כדין זית שלא נותן אפילו רבע הקב שמותר לקצצו, אך יש בכך משום הסכנה, ולכן יש לעשותה על ידי גוי, כמובא בגמרא בבא קמא צא, ב, עם זאת העקירה היא תמיד אופציה אחרונה, לאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות.

2. מותר להרכיב מין אחר על הזית, ומכיוון שניתן להרכיב על הזית רק זית אין משמעות לזן אותו אתה מרכיב ואפשר להרכיב כל זן שאתה חפץ בו.

להבהרת הענין, במקרה של מטע לא מניב סדרי העדיפויות הם כדלהלן: (א- עדיף ביותר, ד- עדיפות אחרונה).

א. יש לוודא כי הצמח מקבל את כל חומרי ההזנה שהוא צריך, מים, דשן וכו'.

ב. לוודא שאין לעץ מחלה/ וירוס/ מזיקים שפוגעים בו.

ג. עדיף להרכיב מין חדש מאשר לעקור את המטע.

ד. ניתן לעקור על ידי גוי.

ה. כשאין גוי, מותר לעקור על ידי יהודי.

3. מותר לזרוע גידול אחר בין השורות כיוון שבאילנות איסור כלאים הוא רק בהרכבה ולא בזריעה סמוך לאילן, אם כי לדעת הש"ך בשו"ע יו"ד רצד יש להרחיק שלושה טפחים מהעץ.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

toraland whatsapp