עקירת עצים (1)

השאלה:

בס''ד שאלות לגבי עקירת עצים בגינה: 1) יש לי גינה פרטית, ובה יש 2 עצי דקל קטנים שצמחו לבד (לא שתלתי אותם במכוון) ליד ''בלאטות'' וזה מפריע. 2) יש במיקום אחר בגינה עץ תות לבן שהוא נראה לא טוב והייתי מעוניין להזיז אותו למקום אחר או לעוקרו (אין עליו פירות כרגע, וגם כשיש- הם מתולעים) 3) יש לי עץ ''מכנף נאה'' (הוא לא עץ פרי) שנראה לא טוב- האם אותו מותר לעוקרו. תודה רבה לכבוד הרב

התשובה

הרב דוד אייגנר | כ"ד תמוז תש"פ 16:44

ב"ה

שלום וברכה

הכלל הקובע לגבי עקירת עצים הוא שניתן לעקור רק במקרה בו העץ מזיק או מפריע, או שמדובר בעץ חולה שלא ניתן לרפאו, אי לכך ההשלכות המעשיות לכך הן כדלהלן:

1. אם עצי הדקל מזיקים למרפסת או למבנה קיים מותר לעקרם, אך אם זו נוחות גרידא אסור לעקרם.

2. ההגדרה של עץ ש"לא נראה טוב" היא מאוד עמומה ולא ברורה מכיוון שזו לא הגדרה שניתן למדוד אותה, לכן אשמח אם תפרט יותר מה הכוונה בלא נראה טוב (ניתן לשלוח למייל: davideign@gmail.com) עם פירוט טוב יותר, וכן אשמח שתשלח כמה תמונות.

3. מבחינה הלכתית יותר קל לעקור עצי סרק מכיוון שהתורה לא אסרה אותם במפורש, אך מדיני בל תשחית לדעת הסמ"ג הם עוללים כל דבר לכן אני מציע שתעשה אותו דבר לגבי עץ זה ושלח לי למייל פירוט רחב יותר ואז נכריע בדבר.

בברכת תהורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp