עקירת עצי פרי של שכן אחד, בשטח רעהו, ולעניין שמיטה

השאלה:

תאור הבעיה ההלכתית: ישנה מחלוקת גבול בין שתי נחלות אשר נדונה בבית המשפט מזה מספר שנים. במסגרת המחלוקת, הגיע מודד מטעם ביהמ"ש וסימן קו הגבול. לפי המדידה והסימון, ישנם 3 עצי זית של שכן אחד בנחלת השכן האחר.

השאלות (בקשת עצה לפיתרון אם ישנו):

  1. האם יהיה מותר ובאיזה אופן לעקור את העצים מפני השלום ולצורך מניעת מחלוקות נוספות?
  2. האם צריך לנוטעם מיידית בסמוך?
  3. האם יש עניין לבצע זאת ע"י גוי דווקא?
  4. במידה וחייב לנוטעם מיידית - האם ישנו היתר בשנת שמיטה על ידי היתר מכירה של הקרקע לגוי או היתר אחר (כמו שהגוי ייקחם אליו וייטעם אצלו)?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | שבט תשע"ה

בס"ד

שלום וברכת ד',

 

אם יש צורך לעקור את שלשת העצים על פי פסק בית משפט, אפשר לעקרם ולהעבירם
לחביות ולהניחם מעל קרקע בחצר של בעל הקרקע, החבית יכולה להיות נקובה,
ולאחר השמיטה יניחו את השתילים הללו בתוך הקרקע. ועדיף אם אפשר לעשות זאת
תחת סככת ניילון.  באופן זה אין צורך בהיתר מכירה. לגבי עצם עקירת העצים.
אמנם יש איסור לעקור עצי זית ללא שייכות לשביעית, אבל כיוון שיש פסק בית
משפט צריך לעקור, על כן מהנכון שבעל העצים ימכור את העצים לגוי שהוא
יעקור את העצים וכן יניחם כפי שאמרנו בחביות על גבי קרקע (תחת לגג).

 

יהודה הלוי עמיחי,

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp