עקירת פג'ויה

השאלה:

שלום רב יש לחבר שלי בגינה עץ פג'ויה , העץ נותן פרות חמוצים ביותר וקטנים שלא נעים לאכול מהם. האם ניתן לעקור עץ זה בברכה

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | כ"ט תמוז תש"פ 12:59

שלום וברכה

אם אין לעץ כל ערך כיון שהפרי ירוד, מותר לעקור. רצוי ע"י גוי. ניתן גם להפסיק להשקותו והוא ימות מאליו.

בברכה

מוטי שומרון

toraland whatsapp