צער הריגת צמחים

השאלה:

אם יש לי צמחים בחצר ואני רוצה להרוג אותם, לשרוף אותם, האם זה יהיה צער בעלי צמחים, כי לצמחים גם כואב?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

הגדרת צער בעל חיים, היינו רק דבר שיש בו נשמה של חיים, צמח הוא חי אבל אין בו נשמה. אולם יש איסור מדין "בל תשחית" אסור להשחית כל בריאה של הקב"ה בעולם אלא לצורך, אבל סתם השחתה אסורה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp