קציצת אילן חולה

השאלה:

שלום ! לפני יומיים הגיע גנן במקרה לגינה שלנו וראה שעץ התפוח נגוע . הוא מצא שאריות של שש הנמר ומבדיקה הוא טוען שהעץ אכול ולדעתו לא ניתן לשקם את העץ. העץ שכן לעצים אחרים כמו הדרים למיניהם ופקאן. האם מותר או כדאי בכלל לקטוע את העץ?

התשובה

הרב דוד אייגנר | ו' אייר תש"פ 22:56

ב"ה

שלום וברכה

סס הנמר הוא בין המזיקים המשמעותיים שנפוץ בארץ. הנזק המרכזי שלו שהוא אכן פוגע בשלד של העץ- גזע וענפים ולא פירות ועלים ולכן מאוד קשה לעלות עליו בתחילה, במיוחד בעין בלתי מקצועית, ולכן כשכבר עולים עליו זה פעמים רבות כבר מאוחר מדי, ושיקום העץ הוא בלתי אפשרי.

אשר על כן עליך לוודא מהי רמת ההתפשטות של המזיק בעץ, אם הוא ברמה כזו שלא ניתן לטפל בו, ומכיוון שמזיק זה פוגע גם בעצי פקאן, הרי שמותר לקצצו כפי שפוסק הרמב"ם בהלכות מלכים פרק ו הלכה ח, שאילן שמזיק אילנות אחרים אין בו איסור בל תשחית.

אולם, מכיוון שגם שכשהותר לקצוץ אליני מאכל יש בכך משום סכנה, עדיף לעשות את הקציצה על ידי גנן גוי. אם אתה לא מוצא גנן גוי אפשר על ידי גנן יהודי.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp