תשובה

השאלה:

נטענו בגינה עץ זית לפני כחצי שנה. אמא שלי רוצה להעביר אותו ממקומו כי טוענת שהמיקום מפריע לה. האם מותר להעביר אותו למקום אחר בגינה?

התשובה

הרב נתנאל אוירבך | כ"ג סיון תש"פ 10:38

שלום וברכה

העתקת עץ פרי ממקום למקום - מותרת.

כל מה שנאסר הוא עקירת עץ להשחתתו.


בברכה

נתנאלtoraland whatsapp