הנאה מפרי שנשר ונבט

השאלה: שלום וברכה לרבנים שליט"א. רציתי לשאול מה דין עץ/שיח שצמח מפרי/ירק שנשרו ונרקבו באדמה מדין הנאה מטבל? לכאורה זו הנאה של כילוי כי הזרע נרקב באדמה. אם אסור - צריך לעוקרו? והאם אסור לזרוק פרי/ירק טבל על האדמה מחשש לדבר כזה? והאם יש חיוב לאסוף פירות/ירקות הנושרים על האדמה מחשש זה? תודה רבה

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | י"ט אייר תש"פ 12:26

אין חיוב לאסוף פירות הנושרים, סביר להניח שהזרעים מהם הם גדלו אינם טבל, כיון שלא נזרעו אלא נפלו כהפקר, ונבטו מזרע הפקר. בעית זריעת טבל היא רק בטבלים שאדם זרע בעצמו, ולא במה שנבט ללא כל יד אדם.