שימוש בצמחי בר

השאלה: בס"ד שלום וברכה, רציתי לשאול מה ההלכה אומרת בעניין צמחי בר למאכל? באיזה דרך אוכל להשתמש בהם?

התשובה

הרב דוד אייגנר | י"ט ניסן תש"פ 21:01

ב"ה

שלום וברכה

שאלה זו מתפרטת לכמה סוגיות: 1. תרומות ומעשרות. 2. ערלה. 3. כלאים. 4. חרקים.

בשלוש הראשונים, תרומות ומעשרות ערלה וכלאים, אם ברור באופן מוחלט שהצמחים הם צמחי בר ואין עליהם כל בעלים, הם לא נזרעים על ידי האדם והם גדלים בשטח פתוח אזי שאין צורך להפריש מהם תרומות ומעשרות, ולא נוהגים בהם איסורי ערלה וכלאים.

אם יש ספק באחד מאלו, כגון צמחי בר שנזרעו על ידי האדם, אזי יש לנהוג בהם את שלושת הדינים האלו, צמחי בר שגדלו מעצמם בגינה פטורים מכל אלו.

הבעיה המרכזית שעימה יש להתמודד היא בעיית החרקים, שצמחי בר שופעים בהם, במרווה, זעתר וכו', אשר על כן אם מכינים מהם תה יש להעביר את המשקה דרך מסננת צפופה דיה, וכמעט שלא ניתן להשתמש כתבלין למאכל, אלא אם כן עושים בדיקה מאוד מפורטת של כל עלה ועלה באופן פרטני.

בברכה

דוד