עץ דקל כפול שעלול ליפול

השאלה:

בחצר ביתי יש דקל כפול גבוה, ממש צמוד למרפסת. אחי פוחד שאחד הדקלים ייפול כי הוא נמצא בנטייה הצידה. ידוע לי שאסור להוריד עצי דקל, האם זה נכון גם לדקל שאינו מניב פרי? מה נכון לעשות?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

בעץ שאינו מניב אפשר לעקור אותו. בכל מקרה כדאי שימכרו את העץ לגוי והגוי יעקור. אם אפשר להעביר למקום אחר עדיף.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון