מצוות ´´פאה´´ בימינו

השאלה: בס"ד

האם המצוות לקט,שכחה ופאה נוהגות בזמנינו?

תודה רבה!

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/7/2013 6:47:13 PM
בס"ד


שלום וברכת ד´


הן נוהגת מעיקר הדין, אולם מכיוון שאין העניים באים, הרי שיש התייאשות מהלקט שכחה ופאה, ועל כן לא נוהגים להניח, שהתורה אמרה "לעני ולא לעורבים".


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון